dimecres, 8 de desembre del 2010

 EL PERQUÈ D´UNA ACCIÓ:

DONAR OPCIÓ A UN FUTUR D´EQUITAT

 “Sense equitat no hi pot haver justicia”Aquest es el principi que mou les accions de Junts per Bolivia : donar als menys afavorits aquells instruments que els permetin assolir els coneixaments bàsics i tenir una oportunitat per no estar despenjats de les opcions de progrés.
“Junts per Bolivia” ha centrat els seus treballs en dos àmbits: la salut i l´ensenyament. I cadescun d´ells els ha enfocat en aquesta direcció:

En salut realitzant intervencions quirúrgiques protèsiques de maluc que permeten als qui en son beneficiaris recuperar la seva capacitat de treball i benestar, capacitats que mai haguessin pogut tenir per manca de possibilitats econòmiques. En la mateixa direcció duent a terme cirugies vasculars especialmente a dones afectes de varius altament limitants i a nens amb problemas podològics que els haguessin condicionat les opcions de desenvolupament físic i laboral de per vida.

En ensenyament dirigint els recursos a escoles dels barris marginals de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en dos progrmes successius:
El primer dotant-los d´equipaments mobiliari i material docent per a poder realizar instrucció general básica.
El segon proporcionant-los equipaments de material informàtic elemental així com programes de formació als mestres per a que puguin transmetre els coneixaments adquirits als alumnes.
I per a fomentar l´ocupació laboral i el progrés del país tot el material informàtic, el seu manteniment i els programes de formació contractem a empreses bolivianes.

Així realitzem les nostres accions i així invertim els recursos econòmics que se´ns donen, sempre en aquesta orientació: aportar una opció d´equitat als meys afavorits.
JUNTS PER BOLIVIA, DESEMBRE DEL 2010